Wanita Pelengkap Kesejahteraan Negara

SERI KEMBANGAN – Wanita Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) menyeru wanita Malaysia agar berusaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang berterusan untuk pemberdayaan diri di samping membantu wanita-wanita lain yang terpinggir.

“Usaha pemberdayaan wanita untuk setiap lapisan masyarakat merentasi usia dan sempadan geografi perlu dijayakan oleh semua pihak,” kata Ketua Wanita IKRAM, Ustazah Sallawahiu Mohd Salleh dalam ucapan sempena sambutan Hari Wanita Sedunia 2020 pada Ahad lalu.

Beliau yakin dengan meningkatnya penglibatan wanita dalam semua bidang khususnya dalam peringkat pembuat keputusan, ia dapat membantu menyelesaikan isu-isu wanita.

Namun jelasnya, dalam kerangka perjuangan membela nasib wanita, perlu dilihat bukan sahaja daripada prinsip kesamarataan atau kesetaraan (equality) tetapi ia juga dari sudut kesaksamaan dan keadilan (equity).

Sepenuhnya klik di sini: https://ikram.org.my/berita/item/3891-wanita-pelengkap-kesejahteraan-negara.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *