Thu. Oct 21st, 2021

Bicara Peguam

bicara fasakh Fasakh 3 min read
Apa itu Fasakh? Fasakh ialah salah satu cara pembubaran ikatan perkahwinan di dalam Islam. Menurut bahasa, fasakh bermaksud rosak atau putus. Dari segi syarak pula,... Baca Lagi