Talian Kasih

YAB Dato Wan Azizah, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah melancarkan Talian Kasih 15999 WhatsApp pada 30 Januari 2020, sempena Perhimpunan Bulanan KPWKM. Sesiapa boleh WhatsApp Talian Kasih untuk memberi perkhidmatan kecemasan dan pertanyaan serta aduan mengenai:
– Penderaan
– Pengabaian
– Keganasan Rumah Tangga
– Masalah Juvana/Kanak-Kanak
– Kemiskinan
– Ibu Tunggal
– Orang Kurang Upaya (OKU)
– Skim Bantuan Kebajikan
– Kaunseling
– Kesihatan Reproduktif
– Perkhidmatan Agensi KPWKM
(Source)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *