MPWN dalam norma baharu

Majlis Perwakilan Wanita Negeri (MPWN) tahun ini telah berlangsung di beberapa negeri. Dalam suasana pandemik Covid-19, negeri-negeri telah mengambil inisiatif untuk melangsungkan Majlis Perwakilan di negeri masing-masing dalam norma baharu mengikut SOP yang telah ditetapkan.

Antara negeri-negeri yang telah menjalankan MPWN adalah Johor, Melaka, Pulau Pinang, Perak dan Kedah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *