Mengurus Keluarga di Abad 21

Agak mengejutkan apabila mendapat tahu kisah sebuah keluarga generasi Y yang terdiri dari ibu, ayah dan dua orang anak berada ...

Pembangunan Anak Perempuan

Islam sangat menekankan kewajipan berbakti kepada ibu bapa baik semasa mereka masih hidup atau setelah mereka meninggal dunia. Hubungan antara ...

Kejelasan Tanggungjawab Asas Kesejahteraan Keluarga

Laporan kajian Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Nasional ke-5 menyatakan bahawa perceraian berlaku adalah disebabkan oleh perkara-perkara berikut: Sebab Perceraian ...