Persoalan lazim mengenai ‘Harta Sepencarian’

Terdapat beberapa persoalan lazim apabila membincangkan mengenai soal ‘Harta Sepencarian’. Antaranya ialah:

1) Adakah perlu melantik peguam di dalam membuat
tuntutan ‘Harta Sepencarian’?

Tidak semestinya. Jika pihak-pihak mahu membuat tuntutan sendiri di Mahkamah Tinggi, boleh sahaja. Akan tetapi, peguam syarie lebih arif dan berpengalaman di dalam tuntutan sebegini. Bagi memudahkan dan melancarkan proses tuntutan ‘Harta Sepencarian’ dilakukan, adalah amat digalakkan agar dilantik peguam syarie yang bertauliah. Ramai yang risau akan kos yang perlu ditanggung jika melantik peguam namun jika dokumen tuntutan lengkap, proses dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah dan tidak memakan kos yang tinggi.

2) Adakah terdapat kategori cerai yang menidakkan satu
pihak untuk menuntut ‘Harta Sepencarian’?

Tidak. Tuntutan ‘Harta Sepencarian’ boleh dilakukan tidak mengira kepada apa jenis perceraian yang berlaku. Tebus talak, talak satu atau sebagainya.

3) Layakkah suri rumah menuntut ‘Harta Sepencarian’?

Ya. Suri rumah mempunyai hak di dalam menuntut ‘Harta Sepencarian’ walaupun tidak menyumbang dari segi kewangan kepada sebarang harta yang diperoleh semasa masih berkahwin dengan bekas suami. Banyak mana yang akan diperoleh oleh bekas isteri akan ditentukan oleh pihak mahkamah, kebiasaannya, bekas isteri akan diberikan satu pertiga atau kurang berdasarkan sumbangan tidak langsung seperti menjaga keluarga dan rumah tangga. Enakmen yang sama seksyen 122(1) yang memperuntukkan:
“Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa yang diperoleh oleh pihak-pihak sewaktu perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagikan antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan antara pihak-pihak.

4) Bilakah tuntutan ‘Harta Sepencarian’ boleh dilakukan?

Tuntutan ‘Harta Sepencarian’ boleh dilakukan pada bila-bila masa selepas berlakunya perceraian. Tiada had masa bagi membuat tuntutan ini, walaupun perceraian sudah berlaku 10 atau 15 tahun kemudian. Tuntutan ‘Harta Sepencarian’ juga masih boleh dilakukan jika salah satu pihak sudah meninggal dunia.

Credit fb : Rabiatul Adawiyah Ramli

Disediakan oleh: Munibah Azraai 

Tetuan Sumaiyah Nadra & Partners

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *