Thu. Oct 21st, 2021

IKRAM Junior

MOTO

Giat Bermanfaat, Generasi Hebat

VISI

Terbentuknya generasi kanak-kanak yang memiliki syahsiah Islamiah; yang mempelopori nilai-nilai Islam dalam persekitarannya dan yang bersedia meladeni masyarakat

MISI

• Memiliki 10 ciri-ciri tahap asas peribadi muslim pada usia 12 tahun.

• Peribadinya menjadi medan pengaruh kepada lingkungan persekitaran.

• Melahirkan kanak-kanak kreatif yang mampu menciptakan suasana Islam yang menyeluruh di persekitarannya (ruhiah).

• Melahirkan ‘geng’ IKRAM JUNIOR yang menjadi batubata piramid (pendokong kepada IKRAM) yang kukuh dalam IKRAM.

• Peka dan empati terhadap masyarakat dan persekitaran