Persoalan Mengenai Nafkah Isteri

Apa itu Nafkah bagi seorang isteri? Nafkah merupakan hak isteri yang dipertanggungjawabkan ke atas suami, sama ada ia berbentuk wang ...
Selanjutnya

Fasakh

Apa itu Fasakh? Fasakh ialah salah satu cara pembubaran ikatan perkahwinan di dalam Islam. Menurut bahasa, fasakh bermaksud rosak atau ...
Selanjutnya

Hadanah (Bhg. 2)

Apakah kelayakan bagi membolehkan seseorang diberi hak hadanah? Seksyen 82, [Akta 303] memperuntukkan bahawa syarat-syarat menjadi hadinah ialah: (a) dia ...
Selanjutnya

Hadanah (Bhg.1)

Apakah pengertian hadanah?Hadanah bermaksud penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri, sama ada lelaki atau ...
Selanjutnya

Persoalan lazim mengenai ‘Harta Sepencarian’

Terdapat beberapa persoalan lazim apabila membincangkan mengenai soal ‘Harta Sepencarian’. Antaranya ialah: 1) Adakah perlu melantik peguam di dalam membuattuntutan ...
Selanjutnya

Harta Sepencarian

APA?Harta yang dikumpul oleh suami dan isteri semasa tempoh perkahwinan bagi manfaat perkahwinan. Harta di sini adalah harta alih (cth ...
Selanjutnya