Sokongan kepada kempen ‘Hentikan keganasan terhadap wanita’

Kempen ‘Hentikan keganasan terhadap wanita’ dari 1 November – 31 Disember 2020 telah berakhir dengan terkumpulnya gambar profil yang menggunakan ‘frame’ Hentikan keganasan terhadap wanita’ oleh Wanita IKRAM Malaysia.

Wanita IKRAM Malaysia mengucapkan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada semua yang terlibat dalma kempen ini.

Semoga kempen ini dapat menyedarkan masyarakat bahawa kaum wanita adalah sebahagian daripada masyarakat dan perlu disayangi, dilindungi dan diberi perhatian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *