Nuzul Al-Quran

Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan panduan untuk diikuti dan diamalkan oleh manusia agar sejahtera dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:"Bulan Ramadan yang diturunkan...