Hak kanak-kanak

Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak telah diterima dengan rasminya oleh Perhimpunan Bangsa-bangsa Bersatu yang ke – 44 pada 20 November 1989 secara konsensus.Konvensi mengenai Hak Anak telah dikuatkuasakan pada 2 September 1990 selepas 30 hari ianya diiktiraf oleh 20 negara.Empat hak kanak-kanak yang perlu dipenuhi oleh orang dewasa adalah hak kehidupan, hak perkembangan, hak perlindungan dan hak penyertaan.

#perlindungankanakkanak

#sayasayangkanakkanak

#SALAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *