Seimbang Untuk Sejahtera 2020

KENYATAAN MEDIA
WANITA PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA
Sempena Sambutan Hari Wanita Sedunia 2020

“Seimbang Untuk Sejahtera”

Wanita IKRAM Malaysia mengucapkan “Selamat Hari Wanita” kepada semua wanita di mana sahaja anda berada.
Tarikh 8 Mac setiap tahun adalah sambutan Hari Wanita Sedunia bertujuan untuk memberi sokongan dan pengiktirafan kepada sumbangan dan peranan wanita dalam pembangunan masyarakat dunia. Pada tahun ini, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) telah menetapkan tema sambutan Hari Wanita Sedunia sebagai “Seimbang Untuk Sejahtera”. Tema ini telah dipilih untuk mengangkat kepentingan bergerak secara kolektif ke arah mewujudkan keseimbangan dalam pelbagai aspek yang membantu meningkatkan kesejahteraan wanita.

Usaha pemberdayaan wanita untuk setiap lapisan masyarakat merentasi usia dan sempadan geografi, perlu dijayakan oleh semua pihak. Mengikut data daripada World Economic Forum (WEF), Malaysia menduduki tangga ke-104 (daripada 155 negara) dalam Global Gender Gap Report 2020 (Indeks Jurang Gender Global 2020) iaitu skor 0.67, berbanding Singapura di tangga ke-54 (skor 0.724) dan Indonesia di tangga ke-80 (skor 0.70). Indeks ini menilai kedudukan wanita Malaysia berbanding lelaki dalam 4 domain terpilih iaitu Peluang dan Penyertaan Ekonomi (skor 0.639), Peluang Pendidikan (0.989), Kesihatan dan Kelangsungan Hidup (0.974) serta Pemberdayaan Wanita dalam Politik (0.108). Secara kasarnya, wanita Malaysia mempunyai peluang pendidikan dan akses kepada kesihatan yang hampir sama dengan lelaki, namun sangat kurang dalam penyertaan bidang ekonomi dan politik. Statistik ini menunjukkan masih banyak ruang penglibatan wanita yang perlu diperkasakan di negara ini, baik di peringkat pembuat dasar mahupun di peringkat pelaksanaan.

Wanita IKRAM yakin dengan meningkatnya penglibatan wanita dalam semua bidang khususnya dalam peringkat pembuat keputusan dapat membantu menyelesaikan isu-isu wanita. Namun, kami berpendirian bahawa dalam kerangka perjuangan membela nasib wanita, perlu dilihat bukan sahaja daripada prinsip kesamarataan atau kesetaraan (equality) iaitu bukan hanya memastikan bahawa lelaki dan wanita diberi peluang dan hak yang sama dalam semua perkara tetapi ianya juga perlu dilihat dari sudut kesaksamaan dan keadilan (equity). Prinsip asas ini mengaitkan peranan, tanggungjawab dan hak lelaki dan wanita dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Lelaki dan wanita yang terbaik ialah mereka yang paling tinggi keimanannya dan paling baik di dalam menjalankan tanggungjawabnya di sisi Allah tanpa sebarang diskriminasi. Pada masa yang sama, Islam mengiktiraf perbezaan biologi lelaki dan wanita dalam menentukan tanggungjawab dan peranan masing-masing. Pendekatan ini akan memberi lebih keadilan kepada kaum wanita berbanding perjuangan berasaskan kesamarataan gender semata.

Naratif pertengahan inilah yang dibawa oleh Wanita Pertubuhan IKRAM Malaysia di mana setiap lelaki dan wanita perlu sokong menyokong antara satu sama lain bagi mengimbangi segala urusan samada di dalam keluarga, masyarakat dan juga dalam pembangunan negara agar dapat mencapai kesejahteraan bersama.

Oleh yang demikian, bertepatan dengan tema “Seimbang Untuk Sejahtera” sempena Sambutan Hari Wanita Sedunia 2020, Wanita IKRAM menyeru agar:

1. Wanita Malaysia berusaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang berterusan untuk pemberdayaan diri di samping membantu wanita-wanita lain yang terpinggir. Wanita ke hadapan bukan bertujuan untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab asas kaum lelaki, sebaliknya untuk saling melengkapkan dalam menyumbang kepada kesejahteraan ummat dan negara.

2. Semua pihak perlu terus mendorong dan mengingatkan kaum lelaki, suami dan bapa akan peranan dan tanggungjawab mereka terhadap wanita walau apa pun keadaan mereka. Konsep kewalian di dalam Islam perlu difahami dan diperkasakan. Suami bertanggungjawab ke atas kebajikan isteri dan anak-anak perempuannya. Jika suami telah tiada (sama ada melalui kematian atau penceraian), tanggungjawab ini perlu dipikul oleh samada ayah, adik-beradik lelaki, anak lelaki, ayah saudara dan seterusnya.

3. Masyarakat perlu terus dididik untuk menghormati wanita dan menghargai perbezaan gender dalam menentukan peranan dan tanggungjawab masing-masing samada di dalam keluarga, tempat kerja dan masyarakat.

4. Pembentukan dasar dan polisi yang melibatkan pembangunan dan pembelaan wanita perlu dibuat dengan mengambil kira peranan, tanggungjawab dan hak wanita khususnya bagi memelihara kestabilan institusi keluarga yang merupakan unit terpenting dalam masyarakat.

5. Memperkasakan (empowered) ekosistem sokongan untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan;

a. Mewujudkan sistem sokongan sosial daripada keluarga, masyarakat, institusi dan kerajaan bagi membantu wanita yang memerlukan.

b. Mempelbagaikan skim kerja dan sokongan ekonomi yang mesra wanita dan keluarga seperti penyediaan waktu kerja anjal, elaun pusat jagaan anak-anak, khususnya ibu muda.

c. Meningkatkan kesejahteraan hidup wanita dengan penambahbaikan infrastruktur, yang mengutamakan keselamatan, kesihatan, emosi dan fizikal wanita.

6. Wanita harus mengambil peranan dalam memastikan pimpinan negara adalah yang terbaik dan komited untuk menggerakkan agenda pembelaan kaum wanita. Wanita perlu memahami bahawa pengaruh dan sokongan mereka mampu membawa Malaysia menjadi sebuah negara harmoni.

Usaha padu daripada semua pihak dalam menghayati dan merealisasikan pengertian tema “Seimbang Untuk Sejahtera” yang dibawa oleh wanita IKRAM ini, pasti akan mencetuskan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua InsyaAllah.

Ustazah Sallawahiu Mohd Salleh
Ketua Wanita
Pertubuhan IKRAM Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *