Tue. Aug 3rd, 2021
bicara fasakh Fasakh 3 min read
Apa itu Fasakh? Fasakh ialah salah satu cara pembubaran ikatan perkahwinan di dalam Islam. Menurut bahasa, fasakh bermaksud rosak atau putus. Dari segi syarak pula,... Baca Lagi